Individuele Therapie
voor jongeren

Soms hebben jongeren het moeilijk in een bepaalde fase van hun leven.  Jongeren staan voor enorme vragen en keuzes die samen hangen met wie ze zijn.  Vragen zoals: Wie ben ik?  Wat zijn mijn kwaliteiten?  Welke weg moet ik gaan?  Als jongeren geen antwoorden vinden op deze vragen kan zich dit uiten in faalangst,  weinig zelfvertrouwen,  angsten,  pestgedrag,  onhandelbaarheid,  depressieve gedachten,  futloosheid...

Als therapeut in het werken met jongeren geef ik erkentenis in deze zoektocht in hun leven,  door erkenning mogen jongeren echt zijn wie ze zijn.  Ik tracht te werken naar vertrouwen en leer om stil te staan bij zichzelf en zijn/haar omgeving.

De eerste sessie is samen met de ouders en de jongere,  hier doen we een verkennend gesprek.  Hieruit proberen we 1 of meerdere doelen te bepalen.  De volgende bijeenkomsten is enkel met de jongere.  Na een aantal sessies kom ik terug samen met alle partijen.  Daar praten we over de bewegingen/veranderingen die er al kunnen zijn.  Op deze manier proberen we met iedereen op dezelfde lijn te komen.  Ik hecht heel veel belang aan een nauw overleg zodat de begeleiding succesvol verder kan lopen.  We streven ernaar dat de jongere zo snel mogelijk terug op zijn eigen kracht kan verder gaan en verder opgevolgd en ondersteund kan worden door zijn eigen omgeving.

Technieken die gehanteerd worden binnen de sessies zijn;  ervaringsleren,  Rots en Water,  de kernkwadranten...  Met Rots en Water staan we vooral stil bij de volgende thema's:  zelfvertrouwen,  zelfrespect,  zelfcontrole,  zelfverdediging en weerbaarheid.  Met ervaringsleren laat ik de jongere uit zijn/haar comfortzone stappen om zo tot nieuwe inzichten te komen.  Bij de kernkwadranten staan we stil bij de valkuilen,  kwaliteiten,  uitdagingen en allergieën van de jongere.  We gaan samen op zoek naar JOUW antwoorden en proberen deze samen met jou in beweging te brengen.  Dit alles doen we door vaak samen de actie in te gaan, waarin jij jezelf kan tegenkomen en persoonlijk kan groeien.

praktisch:

Een sessie duurt een uur en kost €60
Een afspraak kan gemaakt worden op:  0471/551840 of via mail: ward@ligantaforto.be