Geen categorie

Covid-19 Richtlijnen Liganta Forto

Info Covid-19 Liganta Forto

Iedereen kent wel iemand die mogelijks kwetsbaar kan zijn voor het Covid-19 virus.  Vanuit de overheid kregen wij nog geen richtlijnen wat betreft de trainingen die wij geven.  Toch vinden wij het belangrijk om mee te geven hoe wij de overdracht van het virus willen tegen  houden.  Maar zeker is wel dat wij jouw  gezondheid, de gezondheid van kwetsbare mensen zoals ouderen als onze eigen gezondheid belangrijk vinden.  Liganta Forto wil zich dan ook bekommeren om de gezondheid van al onze deelnemers.  We willen er ook alles aan doen om alles veilig te houden.  Hieronder informeren wij je hoe wij de richtlijnen die de WHO en onze overheden aanbeveelt voor bedrijven vertaald naar de werking van Liganta Forto.

  • Wij moedigen iedere deelnemer aan om de handhygiëne goed te verzorgen. Wij voorzien tijdens de Rots en Water sessies desinfecterende gel. We zorgen ervoor dat er na ieder handcontact de mogelijkheid is om je handen te    Er zijn zepen beschikbaar in de sanitaire units. Gelieve regelmatig jouw handen te wassen, vooral na toiletgebruik. Indien je gebruik maakte van het openbaar vervoer, desinfecteer dan je handen bij het binnenkomen in de sportzaal.
  • Wij vragen iedere deelnemer te hoesten en niezen in de binnenkant van zijn/haar elleboog, niet in de hand.
  • Monitor jezelf. Indien je een temperatuursverhoging voelt, hoe licht ook, vragen wij om niet naar de activiteiten te komen, maar een arts te consulteren. Indien je pijnstillers nam zoals paracetamol, ibuprofen of aspirine om griepsymptomen of andere te onderdrukken, vragen wij om ook thuis blijven.
  • Indien je merkt dat je ziek bent, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts en breng ons ook op de hoogte.
  • Voor de deelnemers en trainers is er een thermometer voor handen. Indien je een lichte verhoging vertoont of een koorts hebt ontwikkeld, kan je contact opnemen met je eigen arts.
  • Ben je in contact geweest met iemand die onlangs in een van de getroffen gebieden was en vertoon je geen symptomen, communiceer dit toch aan ons. Je dient op dat moment nog niet thuis te blijven. Indien je symptomen ontwikkelt en dus drager bent van het Covid-19 virus, dan zal je onmiddellijk contact kunnen opnemen met jouw arts
  • Wij zullen er ook voor waken om de groepen bewust klein te houden.

Indien verdere ontwikkelingen houden we je zeker op de hoogte

Mocht je nog vragen hebben, verwijzen wij graag naar de website van WHO https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/getting-workplace-ready-for-covid-19.pdf, de Vlaamse overheid https://overheid.vlaanderen.be/corona en https://www.zorg-en-gezondheid.be/overzicht-van-richtlijnen-voor-zorgprofessionals-over-het-coronavirus-covid-19 de federale overheid https://www.info-coronavirus.be/nl/