Algemene voorwaarden

 • Bij inschrijving geven de ouders aan Liganta Forto de toelating om:
  * Bij een gebeurlijk ongeval of ziekte, medische bijstand in te roepen. Specifieke medische problemen, vb. allergische reacties op medicijnen, … dienen steeds aan ons meegedeeld te worden. Dit uiterlijk op de eerste ochtend voor de aanvang van het kamp!

* Foto’s van hun kinderen, genomen tijdens onze activiteiten, te publiceren.  Indien u niet wenst dat er foto’s genomen worden van uw kinderen tijdens onze activiteiten. Gelieve dit steeds ruim op voorhand schriftelijk te vermelden via email naar ward@ligantaforto.be
De organisatie waakt erover dat de foto’s niet beledigend zijn en niet strijdig zijn met de openbare orde.

* Geen enkel kind mag de kamplocatie alleen verlaten. 
Indien uw zoon of dochter alleen naar huis mag, vragen we om een schriftelijke toelating in te vullen

ANNULEREN:

inschrijving en betaling

 • Inschrijvingen zijn enkel geldig na schriftelijke bevestiging via e-mail en na betaling.
 • Betalen doe je bij voorkeur direct online bij inschrijving.

Annulatie van de inschrijving

 • Door de ouders van een deelnemer
  • Tot één maand voor de start van het kamp wordt 50 euro administratiekosten per inschrijving aangerekend. Eventueel saldo van reeds betaalde inschrijvingsgelden zijn als tegoedbon ter beschikking bij het boeken van een ander kamp van Liganta Forto. Er wordt dus geen inschrijvingsgeld terugbetaald.
  • Bij annuleringen minder dan één maand voor de start is geen terugbetaling of tegoedbon meer mogelijk.
  • Gelieve annuleringen altijd per e-mail of telefonisch door te geven.
 • Door Liganta Forto
  • Liganta Forto kan een kamp afgelasten als
   • er te weinig deelnemers zijn
   • er sprake is van overmacht (bv. beslissingen overheid, pandemie…)
  • De ouders worden hiervan ten laatste 7 dagen voor aanvang van het kamp op de hoogte gebracht via e-mail of telefoon.
  • Betaalde inschrijvingsgelden zijn als tegoedbon ter beschikking bij het boeken van een ander kamp van Liganta Forto. Er wordt dus geen inschrijvingsgeld terugbetaald.
  • Liganta Forto heeft het recht tot annulering zonder schadeloosstelling (ten laatste 7 dagen voor aanvang van het kamp).

PESTEN of ONGEPAST GEDRAG

 • In geval Liganta Forto tijdens of naar aanleiding van een activiteit een (minderjarige) deelnemer berispt op ongepast gedrag of pesterijen kunnen de ouders (of de wettelijke vertegenwoordigers) door ons worden uitgenodigd om hun kinderen op te halen en hun deelname aan de activiteit stopzetten. Bij weigering kan de organisatie de politie contacteren met het oog op verwijdering van de activiteit.
  In geen geval kan aanspraak worden gemaakt op terugbetaling van de deelnameprijs.

SCHADE

 • Liganta Forto is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door een deelnemer aan derden. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade aan of verlies van goederen van derden of de eigen goederen van de deelnemer, ongeacht de aard en de oorzaak van de schade of het verlies. Als organisatie doen er alles aan om dit te voorkomen en helpen uiteraard zoeken naar verloren voorwerpen.