BEZINNING

Verbindingsdagen/bezinningsdag voor wie?

Wij richten ons met de verbindingsdagen/bezinningsdag naar jongeren van het 1e tot het 6e middelbaar, of kinderen van het 4e tot het 6e leerjaar.

We werken  samen met de scholen een aangepast programma uit  aansluitend bij de eigen vraag en thematiek. 

Onze doelstellingen die we nastreven zijn:  groepsbevorderend werken, creëren  van actie en uitdaging in combinatie met gespreksmomenten.

MEER INFO