Individuele Coaching

Alles wat je aandacht geeft groeit!!

Opgroeien in een jachtige wereld, met heel veel afleiding en een hoge prestatiedruk, is de realiteit voor onze kinderen/jongeren.

Op hun weg naar volwassenheid worden ze geconfronteerd met heel wat obstakels. Erkenning geven in hun zoeken,

verwerkingsmethodes aanreiken en trainen, vertrouwen geven en laten ont-dekken wie ze in wezen zijn, dat is ons doel.

Als ouder streven we er naar onze kinderen zo goed mogelijk te begeleiden naar volwassenheid.  We proberen hen zorg voor zichzelf en de ander aan te leren,  hun plaats te vinden in de maatschappij, waardevolle relaties aan te gaan en te onderhouden, hun passie en doel te ont-dekken en ontplooien…

Opgroeien in deze maatschappij is niet evident.  Kinderen/jongeren ervaren druk van ouders, opvoeders, vrienden, media…in hun zoektocht naar wie ze zijn. Zoeken naar ontspanning, afleiding en troost mondt te vaak uit in verslavend gedrag.

Het stevig maken van kinderen/jongeren, zodat ze leren omgaan met druk, tegenslagen, grenzen en remmingen,  is van essentieel belang. Enkel zo kunnen ze in volle kracht opgroeien.

In dit proces van zelfontplooiing en openbloeien spelen steun, motivatie en training een belangrijke rol.

Wordt je kind gepest, worstelt het met sociale contacten,
heeft het gebrek aan zelfvertrouwen,

is het faalangstig, twijfelt het aan zichzelf

stelt je kind zich (te) dominant op, is het opvliegend, heeft het moeite om emoties te uiten

….

In individuele coaching zoeken we samen een weg om met die obstakels op hun levenspad om te gaan.

Starten bij ons

We beginnen met een kennismakingsgesprek, Eerst met het kind daarna in gezinsverband. We luisteren en maken afspraken voor een verdere begeleiding.

Individueel traject

Na de kennismaking starten de individuele sessies, op maat. Kijken en voelen wat er bij je kind/jongere leeft en wat hij/zij daarbij nodig heeft, staan hier centraal. Verschillende technieken zoals ervaringsleren, rots en water,… komen aan bod.

Samenwerking met het gezin

Als gezin/familie kan je in het hele traject betrokken worden. Ouders, broers en zussen, belangrijke personen in het leven van je kind/jongere kunnen mee uitgenodigd worden voor een sessie.

Praktisch:

Een sessie duurt max 1u
Kostprijs voor een sessie:
Kennismakingsgesprek & individueel: €60
met familie: €70