the youth's fire

the youth's fire

Vuur is wat ons verbind al eeuwen lang kwamen mensen samen rond het vuur.  Belangrijke beslissingen werden vroeger genomen rond het vuur.  Verhalen, werden verteld aan het vuur.  We kwamen rond het vuur om ons te verwarmen en om samen te zijn.  Het vuur confronteerde ons met ons innerlijke vuur.
 
DSC_9345

the youth's fire

Is een programma voor jongeren die psychisch kwetsbaar zijn.  We merken nu nog meer dan voor de pandemie dat het voor jongeren niet eenvoudig is.  Ze zijn kwetsbaar, hebben vragen, sommigen onder hun voelen zich eenzaam missen vrienden, anderen hebben te maken met spanning en stress.  Sommigen hadden het al moeilijk voor de corona crisis en vinden het nu nog moeilijker om de weg te vinden naar hulp.  

The youth’s fire is een initiatief van Liganta Forto waar we met jongeren rond het vuur komen, net als vroeger gaan we het vuur gaan zien als iets die ons verbind.  We luisteren naar elkaars verhaal, de pijn het verdriet de onmacht de kwaadheid.  misschien merken we wel dat er nog jongeren zijn die ook deze gevoelens hebben en voelen we ons minder alleen in onze gevoelens.  Door samen te zijn en te luisteren creëren we verbinding.  

Wij geloven in de kracht van het samen zijn het gevoel van een stam/tripe creëren waar we er zijn om elkaar te helpen groeien.  Een veilige plaats maken waar iedere tiener vanuit zijn eigenheid, vanuit zijn zijn een plaatsje kan vinden waar hij even zijn rugzak mag parkeren en tot adem kan komen.  

De eerste stap is samen zijn en luisteren.  Het brengen van het verhaal tips en steun van leeftijdgenoten en misschien vriendschappen en steun opbouwen die de rest van je leven kunnen nazinderen.

TRAINERS

GHEKIERE WARD

VANDAMME GOEDELE

Praktisch!

We organisten 2 groepen.  een groep voor meisjes/jonge vrouwen en een groep voor jongens/jonge mannen.

 Kostprijs:
1 vuur: 45€ – nu 40€ BTW Incl.
5 vuren: 225€ – nu 200€ BTW Incl.

Aantal deelnemers:

Omwille van de corona crisis zijn we genoodzaakt om onze groepen klein te houden en mogen we maxiamaal met 8 jongeren samen komen per vuur. Voor de Yuth’s Fire hanteren we de veiligheidsvoorwaarden die beschreven staan in het draaiboek jeugdwelzijnswerk.   

Leeftijd

De youth’s fire richt zich naar jongeren tussen 12 & 18 jaar.

Data Jongens: 

Dinsdag: 5 januari 2021
Dinsdag: 12 januari 2021
Dinsdag: 19 januari 2021
Dinsdag: 26 januari 2021
Dinsdag: 2 februari 2021

Data Meisjes:

Donderdag: 7 januari 2021
Donderdag: 14 januari 2021
Donderdag:21januari 2021
Donderdag: 28 januari 2021
Donderdag: 4 februari 2021

De Youth’s fire gaat iedere keer door van 18:00 tot 19:30.  Je bent niet verplicht om aan ieder vuur deel te nemen, Inschrijven is wel noodzakelijk..

Locatie:

Liganta Forto
Pachthofstraat 24
8501 Heule