TEAMBUILDING

"Is een proces dat erop gericht is om teams en groepen te helpen, de uitvoering van hun taken te verbeteren en om bij de teamleden hun interpersoonlijke en probleemoplossende vaardigheden te vergroten." (steyart & Gerrichhauzen 1993)

We bieden teambuilding aan volgens het principe van het ervaringsleren = leren door ervaren.
Als team krijg je eenvoudige opdrachten tot complexe.
De aangeboden opdrachten zijn uitdagende die je keer op keer uitnodigen om je comfortzone te verlaten, zodat er vanuit een nieuwe beweging leren kan ontstaan.

Deze dag wordt begeleid, de opdrachten worden aangeboden, maar de oplossing moet van de groep of het individu komen. De activiteiten worden ingezet als een middel om tot een doel te komen.

Kernelementen zijn:

1.  Communiceren
2.  Doelen stellen
3.  Vertrouwen opbouwen en steunen
4.  Creëren van een leerklimaat
5.  Het verbeteren van probleem oplossende capaciteiten
6.  Openheid
7.  Individuele ontwikkeling in functie van teamontwikkeling!

Bij teambuilding zitten we eerst samen met de organisatie om te luisteren naar de behoeften of noden. Aan de hand daarvan bieden we een voorstel aan.